Sahlström Production

Art DirectionMGrafisk Design

IllustrationMOriginalMFoto

Om mig   CV   Portfolio   Kunder   Kontakt

Finansiell information & kommunikation

När jag började på Business Sweden var alla ekonomiska och finansiella publikationer rent informativa. Jag insåg att om vi ska få ökad spridning och nå en ökad kännedom på marknaden måste vi också börja kommunicera, och att internt ändra inställningen kring detta var en mycket spännande resa. I samarbete med copywriters/skribenter skapade vi nytt innehåll och struktur. Med grafiskt starka omslag, en tilltalande rytm mellan text och bild, tydliga grafer/infographics och illustrationer nådde vi ökad tydlighet.

Till rapporterna skapades också kampanjsidor, filmer, seminarier, webinars och SoMe-material för att driva trafik till webben.

Jag har efter mina år på Business Sweden framgångsrikt fortsatt arbeta med finansiell information

A New Era In China

Ett bra exempel på det kommunikativa upplägget kring en rapport. SoMe, webbsida och film. Liknande lösningar gjordes för ett flertal av våra rapporter och event.

Art Direction / produktion / grafer / illustrationer: Jonas Sahlström. Copy Sarah Coats Chandler, Julian Greenwood, Magnus Runnbäck m.fl. Webb / social media: Kristina Vogt Jonell, Sara-Linn Asker, Olof Wasell.

 

Rapport

SoMe

Kampanj- och kontaktsida

Filmer Facebook/Instagram/Linkedin

Exempel på övriga produktioner

Art Direction / produktion / grafer / illustrationer: Jonas Sahlström. Copy Sarah Coats Chandler, Julian Greenwood, Magnus Runnbäck m.fl.

 

Att ansvara för att Business Swedens grafiska identitet tillvaratas på webben samt övriga digitala plattformar.

Art Director: Jonas Sahlström. Webbansvarig Business Sweden: Kristina Vogt Jonell. Utveckling: makingwaves.com

Investor intranät

Ett mycket spännande projekt som gav mig den första inblicken i den finansiella världen/fintech. Ett område jag senare skulle komma i intensiv kontakt med under mina år på Business Sweden.

Art Direction: Jonas Sahlström. Projektägare Investor: John Bogossian

Sahlström Production

Mail: jonas@sahlstrom.se

Tel: +46 732 556 146

Sankt Eriksgatan 25 A
SE-112 39  Stockholm