Sahlström Production

Art DirectionMGrafisk Design

IllustrationMOriginalMFoto

Om mig   CV   Portfolio   Kunder   Kontakt

Infografik

Hur bryter man igenom bruset? Att förenkla och förtydliga är ett steg på vägen, vilket jag alltid strävar mot i alla mina uppdrag. I mitt arbete med finansiell information och kommunikation blir detta än viktigare: Hur visar vi komplicerade förlopp på ett lättförståeligt sätt utan att tappa seriositet? Hur mycket kan vi ta bort, vad måste vara med? Kan vi vara tydliga även utanför primära målgruppen? De här frågorna är alltid i fokus hos mig – oavsett uppdrag.

Business Sweden

Infografik, illustrationer. Ide: Jonas Sahlström i samarbete med BuS Strategy.  Design: Jonas Sahlström. 
Produktion: Jonas Sahlström samt Rickard Gunnarsson.

Produktion: Raring.se

Illustrationer

Något som hänger starkt ihop med infografik är lättförståelig instruktionsgrafik såsom förklarande illustrationer, kartor, instruktionsgrafik etc. De nödvändiga detaljerna måste vara med, men det får heller inte bli för detaljrikt. Ibland kan man lägga till lite "utsmyckning" här och var, men man får aldrig lägga till så mycket att intrycket blir otydligt. Här visar jag ett antal exempel i olika tekniker och manér.

EPS-Cement

EPS Cement levererar lättarbetade betongblandingar för de flesta typer av byggprojekt.
Jag fick uppdraget att göra 3D-illustrationer som på ett tydligt sätt visar de olika konstruktionslösningarna.

3D-art and design: Jonas Sahlström   Project owner: Niclas Jillnefelt

Täby Centrum & Nacka Forum

Översiktskartor måste så vara pass tydliga i sin utformning att man enkelt kan lokalisera sig, men heller inte innehålla så många detaljer att intrycket blir svåröverskådligt. Här visar jag översiktskartor jag skapat för två av Stockholms största köpcentrum, Nacka Forum och Täby Centrum. Dessa kartor förekom i digitala interaktiva applikationer, teveskärmar, skyltar och broschyrer.

3D-art and design: Jonas Sahlström

Medeca Pharma

Jag arbetade med Medeca Parma och hjälpte dem bland annat, med logotyp, infografik och illustrationer för deras revoutionerande anafylaxipenna Emerade. Illustrationerna måste vara mycket tydliga och får inte kunna missförstås.
De måste också följa "medicinsk praxis" vilket ger ett klinisk utseende och stil.

Grafisk design and original: Jonas Sahlström    Projektägare: Staffan Larsson

Sahlström Production

Mail: jonas@sahlstrom.se

Tel: +46 732 556 146

Sankt Eriksgatan 25 A
SE-112 39  Stockholm