Sahlström Production

Art DirectionMGrafisk Design

IllustrationMOriginalMFoto

Om mig   CV   Portfolio   Kunder   Kontakt

Designprogram

Nedan visar jag några projekt jag arbetat med som jag är lite extra nöjd med. Gemensamt för dem alla är att de haft stor betydelse för kunden och ökat affären eller på annat sätt ökat kännedom kring produkten eller organisationen.

Business Sweden

Som Brand Manager på Business Sweden var en av mina uppgifter att förvalta och utveckla varumärket för alla kanaler. Jag utvecklade löpande vårt visuella varumärke till en enkel, tydlig och lättarbetad grafisk plattform. Människor och kraftiga grafiska markörer. Nedan visar jag några exempel.

Jonas Sahlström har med vår
värdegrund som underlag tagit fram en utomordentligt väl arbetad grafisk profil som innefattar allt från hemsida till de trycksaker vi kommer att använda, allt från visitkort till säljmaterial etc. Jag kan varmt rekommendera Jonas som partner och vi kommer även i framtiden att anlita Jonas för framtida projekt.

Mikael Kollberg, VD, Searchfactory

SearchFactory

Ny grafisk profil i ett färgstarkt, dynamiskt manér. De tre "trianglarna" symboliserar företagets olika enheter och hur dessa vävs ihop till en mångfasetterad enhet.

Levereransen består i ett antal moduler och grundlayouter för deras egna formgivare att arbeta vidare med.

De grafiska elementen får gärna användas lekfullt och som mönster.

Art direction / idé / produktion: Jonas Sahlström

Try Swedish / Business Sweden

Try Swedish är varumärkesplattformen som används av Business Sweden för att stödja svenska företag inom livsmedels- och dryckesektorn att öka den globala försäljningen. Jag fick uppdraget att utveckla den grafiska profilen. Eftersom profilen ska användas även av icke-grafiker valde jag att göra den både enkel och "stryktålig" med ett fåtal komponenter. Lätt reviderad logotype, typsnitt, färger, monterlösningar etc. Jag bidrog även med catch-phrases.

Art direction / Idé: Jonas Sahlström.  Projektägare: Maria Varnauskas, Business Sweden.

Medeca Pharma

Specialiserade inom allergi och dermatologi och erbjuder allergi-produkter med dokumenterad medicinsk effekt.

Läkemedelsbranschen har en mängd regler man som formgivare måste förhålla sig till. Därför har all kommunikation ett strikt ”medicinskt” och avskalat uttryck och har mer karaktären av information än reklam och vänder sig i första hand direkt till läkarkåren. Jag arbetade med företagets produktioner över hela linjen.

Ett utmanande projekt var lanseringen av anafylaxipennan Emerade. Jag hjälpte dem med en tydlig grafisk profil och logotype samt med lanseringen i Sverige och Tyskland, en produkt med ett helt nytt tänk och funktionalitet. Produkten har revolutionerat marknaden och säljs nu över hela världen.

Till Emerade.com >

Art Direction / produktion: Jonas Sahlström. Ide: Jonas Sahlström, Staffan Larsson (Medeca Pharma).

Vi har med Jonas haft ett långt och angenämt samarbete med positiva och produktiva diskussioner.
Vi var alltid nöjda med resultaten.

Staffan Larsson,
Medeca Pharma AB


FollowYourProject

Ett projektredovisningsverktyg som på ett enkelt sätt gör det möjligt att skapa och ha koll på sina projekt, bjuda in deltagare, deadlines, bilder, skapa dokumentationer etc. Gratis- samt betalversion med utökade funktioner.

Stark fokus har varit att skapa en tydlig och lättfattlig design som primärt ska vara tydlig i smartphone eller platta, även i starkt ljus eller andra ogynsamma förhållanden.

Grundide och projektägare: Johan Rasmussen/Onmicrosoft.

Art direction / gränssnitt / designutveckling / logotype: Jonas Sahlström. Webbproduktion: itancan.com

Riksmedia

Idag finns inte längre Riksmedia, men det designprogram jag en gång skapade åt dem tycker jag fortfarande känns relevant.

Där företaget förut hade flera olika logotyper för de olika bolagen, skapade jag en grundlogotyp där företaget lätt kunde ”hänga på” olika verksamheter och affärsområden. Logotypens typografi är snarlik den föregående, men tyngre och tajtare med en delvis omritad Helvetica.

En ny symbol – en stiliserad blomma – associerar till växande och utveckling. Grundfärgerna – gult och blått – visar Riksmedias rikstäckande verksamhet, och de olika bolagen har fått sin egen individuella färg. Av symbolen skapade jag också ett mönster som appliceras som förstärkare och ren dekoration.

Målet med profilen är att ge företaget en framtoning av både tyngd, seriositet och lekfullhet.

Art Direction / ide / produktion: Jonas Sahlström. Copy: Rony Lutz, Katarina Brandt, Therese Johansson


Järfälla Stöd och Behandling:

Järfälla Stöd och Behandling är en kommunal utförarorganisation som erbjuder förebyggande, stödjande och behandlande tjänster till familjer eller par, ungdomar eller vuxna. För att hjälpa Järfälla Stöd att komma bort de vanliga uttrycken med generella bilder på ungdomar och vuxna och texter som vänder sig till alla och ingen, skapade vi ett varmt och välkomnande tilltal med understödjande bilder och språk.

Konceptet är att tala till människors hjärtan, och påminna om en tid i livet då det förmodligen var bättre än deras nuvarande situation, då de nu söker och är i behov av hjälp.

Nallarna får agera ut de olika verksamheterna och skapa förståelse kring problematiken som ytterligare understryks av rubrikerna. Varje verksamhet får också sin egen färgmarkör.

Webbsidan och det kommunikativa konceptet har sedan dess ersatts, men jag visar ändå upp det för det hade stort genomslag då och visar att man även inom vårdsektorn kan kommunicera på lite andra sätt än de vanliga.

Art Direction / design / ide: Jonas Sahlström. 
Copy: Torbjörn Axelsson

Jonas Sahlström har med
stort engagemang hjälpt oss att skapa grunden/strukturen med vår webbplats www.jarfallastod.se. Jonas har utfört arbetet med stort engagemang och mycket professionellt med många återkopplingar till oss under arbetets gång. Vi har fått många positiva omdömen om sidan, såsom lättförståelig och informativ. Vi rekommenderar gärna Jonas till liknande arbeten.

Alexander Rajsic, Irene Friederich
Järfälla Kommun, Järfälla Stöd och Behandling

Välkommen till Järfälla Stöd och Behandling

Ungdomligt misstag eller missbruk?

Skulle inte små barn betyda små problem?

Ofri på grund av drogberoende?

Om jag inte når
fram till mitt barn?

Hellre förebygga
än återuppbygga.

Tveksamheter i tvåsamheten?

Uppgiven i uppfostrandet?

Sahlström Production

Mail: jonas@sahlstrom.se

Tel: +46 732 556 146

Sankt Eriksgatan 25 A
SE-112 39  Stockholm